Ervaring

 • Beleidsadviseur, projectcoƶrdinator en organisatieontwikkelaar bij de Vereniging voor Vertrouwensartsen.
 • 2015-2018 Staffunctionaris bij Veilig Thuis Haaglanden, onderdeel van de gemeente Den
  Haag. Ontwerp werkprocessen, coƶrdinatie ICT project, ontwikkelen opleidingsbeleid.
 • 2009-2015 Stafmedewerker bij Steunpunt Huiselijk Geweld, diverse projecten waaronder
  herzien privacyreglement, implementeren handelingsprotocol, opzetten interne opleiding.
 • 2007-2009 Medewerker Bureau Advies en Intake en woonbegeleider bij Stichting Wende,
  Blijf van mijn lijf huis
 • 2009-2014 Kunstacademie Leiden/Haarlem Beeldende kunst
 • 2000-2004 Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)