Ervaring

Mijn expertise zit in het snel vertalen van beleid naar praktijk, het doorzien van complexe vraagstukken en het werken aan een strategisch netwerk. Ik heb inhoudelijke kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling, seksueel misbruik/geweld en mensenhandel, geweld tegen vrouwen en mannenemancipatie.

BELEIDSADVISEUR A.I. GRO-UP
Domein Jeugdhulp en domein Kinderopvang juni 2021-heden
Actualiseren diverse procedures en reglementen, opstellen werkinstructies
Adviseren t.a.v. procedure en training signalering kindermishandeling en seksueel geweld
Organiseren clientenparticipatie
Herzien algemene voorwaarden
Overgang CAO borgen in beleid
Herzien kwaliteitshandboek adhv wet- en regelgeving en praktijkervaringen
Impementatie toetsingskader inspectie in audit procedures

BELEIDSADVISEUR EN PROJECTCOORDINATOR VVAK
Vereniging vertrouwensartsen kindermishandeling en huiselijk geweld 2019- mei 2021
Projectmanagement subsidieactiviteiten, o.a. richtlijnontwikkeling, communicatie, ontwikkeling arbeidsmarktstrategie, scholing
Begeleiden van het bestuur in een professionaliseringstraject
Opstellen jaarplannen en jaarverslagen
Budgetten monitoren
Subsidies aanvragen, verantwoordingen schrijven
Intern en extern contactpersoon en gesprekspartner voor o.a KAMG, VWS, LNVT

STAFFUNCTIONARIS VEILIG THUIS (GEMEENTE DEN HAAG)
Veilig Thuis Haaglanden 2015-2019
Coördinatie ontwikkeling cliëntregistratiesysteem
Opstellen jaarlijks opleidingsplan middels PDCA cyclus Coördinatie uitvoering opleidingsplan en -budget
Intern beleid t.a.v. beroepsregistratie ontwikkelen
Projectgroepen Beroepsethiek en Leren & Ontwikkelen

STAFMEDEWERKER SHG
Steunpunt Huiselijk Geweld regio Haaglanden 2011-2015
Werkbegeleiding geven, voorzitten casuistiekbesprekingen
Implementatie handelingsprotocol en meldcode
Opzetten interne training, medewerkers trainen
Herzien en implementeren privacyreglement